The Global Standard for CSO Accountability Now Available in Albanian!

0

As part of the Global Standard for CSO Accountability project, and the project “Promoting Civic Space: Duties and Participants” supported by Civica Mobilitas, BCSDN provided a translation of the Global Standard in Macedonian and Albanian language.


Ne suaza të projektit Standardi Global për llogaridhënie të organizatave të shoqërisë civile dhe projektit “Mbrojtja e hapësirës civile” i mbështetur nga Civika Mobilitas, Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCSDN) e përktheu në gjuhën maqedone Standardin global, qëllimi i së cilës është përmirësimi i praktikave sektorit civile për llogaridhënie.

Qëllimi i Standardit Global është që të përdoret kjo qasje dinamike ndaj përgjegjësisë, në mënyra të tilla që të përforcohetefektiviteti, lidhjet dhe besueshmëria. Standardi Global përfshin 12 angazhime dhe aktivitete kryesore shoqëruese të cilat OSHC-të premtojnë se do t’i kryejnë dhe në bazë të së cilave ato mund të konsiderohen si përgjegjëse. Organizatat e shoqërisë civile, me përmbushjen e të gjitha oangazhimeve krijojnë lidhje më të ngushta me aktorët, duke I përmirësuar vazhdimisht performancat e tyre, duke ndërtuar besim në kohë trazirash, duke e përforcuar ndikimin e vet individual dhe kolektiv dhe duke e përmirësuar kontributin e tyre drejt qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm.

Dokumentin e plotë mund të mirrni këtu. Si material shtesë, mund ti mirrni “zaren dinamike” dhe broshurën e shkurtër.

Ekipi i Standardit Global është i etur për të mësuar dhe për të përmirësuar punën e tij. Prandaj, ne duam t’ju inkurajojmë që të dërgoni komentet dhe reagimet tuaja në feedback@csostandard.org. Për më shumë informacion dhe një listë të plotë të organizatave që kanë zhvilluar Standardin Global, si dhe burimet e tjera relevante dhe dokumentet në përgatitje, ju lutemi vizitoni faqen e internetit: www.csostandard.org.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »